STF – Vägen till äventyret Sverige

STF är en ideell medlemsorganisation med föreningsdemokrati. Det betyder att föreningen styrs av medlemmarna. Det som majoriteten av medlemmarna vill, det gör föreningen. Och vad det är, det bestäms på riksstämman som hålls vartannat år. 

STF grundades 1885 som en ideell förening med syfte att främja turism  i Sverige. Sedan dess har föreningen vuxit till 255 000 medlemmar. ”Upptäck Sverige” är det genomgående temat för föreningens utbud av natur- och kulturturism. STF driver även opinionsbildning inom frågor som rör natur- och kulturturism i Sverige.

”Svenska Turistföreningen (STF) är religiöst och partipolitiskt obunden och har till ändamål att främja medlemmarnas intresse av och möjligheter till natur- och kulturturism i Sverige.”

STF gör detta genom att:

  • Främja och utveckla den turism som utgår från upplevelsen av natur och kultur;
  • Värna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige utifrån ett turistiskt perspektiv;
  • Verka för och sprida kunskap om ekoturism;
  • Erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter och berikande aktiviteter;
  • I övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden.

Medlemskap innebär rabatter på bland annat STF-boenden, tågresor, och aktiviteter, samt hjälper oss även värna om våra hjärtefrågor så som Allemansrätten och hållbar turism. Sedan slutet av 2018 är vi på Le Mat Jonsered franchisetagare till Svenska turistföreningen. Fråga oss så hjälper vi dig med ditt medlemskap.